Skip To Content

Сөүлийн их сургуулийн эмнэлэгт итгэж байгаад баярлалаа.
Бид бүх өвчтөнд цогц, өндөр чанартай эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг үзүүлэхээр зорин ажиллаж байна.

Үндэсний манлайлагч
Солонгосын Брэнд Цахилгаан индексийн судалгаагаар 1-рт жагсаж байна

Бидэнтэй холбогдох

Mon-Fri 09:00~17:30

tel : +82-2-2072-0505

Fax : +82-2-2072-0785, (24/7)

Full Menu

전체 검색

전체 검색