Skip To Content

Байршил

Хэхуа Метроны Буудал(Шу гам #4) Гарц 3, Жонно 3-га Метроны Буудал(Шугам #1, #3, #5) Гарц 9, Хуваарьт автобус #12, Жонно 5-га Метроны Буудал(Шугам #1)

МЕТРО

SUBWAY(location, route)
-Сөүл Буудлаас 4Сөүл Буудал Шугам.4 →  Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Сөүл Экспресс Автобусны Терминалаас 3Экспресс Автобусны Терминал Шугам.3 → 4 Чүнмүру Буудал.(Шилжих) Шугам.4 →  Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Сөүл Намбу Терминалаас 3Намбу Автобусны Терминал Шугам.3 → 4Чүнмүру Буудал. (Шилжих Шугам.4) → Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Дунсөүл Автобусны Терминалаас 2Ганбён Буудал. Шугам.2 → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал.(Шилжих Шугам.4) → 3Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Санбун Автобусны Терминалаас 7Санбонг Буудал. Шугам.7 → 5Гунжа Буудал.(Шилжих Шугам. 5 ) → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал. (Шилжих Шугам.4) → 3Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Кимпо Нисэх Онгоцны Буудлаас 5Кимпо ОУ Нисэх Онгоцны Буудлын Буудал. Шугам.5 → 
4Дундэмүн Үндунжан Буудал. (Шилжих Шугам.4) → 3Хэхуа Буудлын Гарц. 3

АВТОБУС

BUS(location, bus number)
Чанкёнгун
доод Тавцан (#A)
Blue Хөх Автобус : 100, 102, 104, 106, 107, 108, 140, 143,
149, 150, 151, 160, 162, 171, 172, 272, 301, 710
Airport Онгоцны Буудлын Автобус : 6011 (Аялалын Автобус : 90S)
Чанкёнгун дээд тавцан (#В) Blue Хөх Автобус : 151, 171, 172, 272, 601
Дэханно Хэхуа Буудлын Гарц.3 A доод Тавцан (#C) Blue Хөх Автобус : 109, 273, 601, N16
Green Ногоон Автобус : 2112, Жонрү 07,
Жонрү 08, Жонру 12(Эмнэлгийг тойрон)
Дэханно Хэхуа Буудлын Гарц.3 A дээд Тавцан (#D) Blue Хөх Автобус : 100, 102, 104, 106, 107, 108,
109, 140, 143, 150, 160, 162, 273, 301, 710, N16
Green Ногоон Автобус : 2112, Жонрү 07,
Жонрү 08 (Аялалын Автобус : 90S)

Нисэх Онгоцны Буудал(Автобус, Метро)

1.Автобус (#E)
Bus(#E)(Route Name (Bus number), Bus Type, Direction, Station, Bus Stop No.)
Маршрутын Нэр (Автобусны Дугаар) Нисэх Онгоцны Буудал → Чангёнгүн (Ордон) / Сөүлийн Их Сургуулийн Эмнэлэг (6011)
Автобусны Төрөл Лимузин (Стандарт)
Чиглэл Сөүл (Хойд)
Буудал Ворлд Кап Стадион → Сонсан Холл → Ёнхүй Сагори → Содэмүн-гү Оффис → Гранд Хилтон Зочид Буудал
→ Хунжэ Буудал → Мүагжэ → Кёнбуггүн буудал → Ангүг-дун Зогсоол → Чандоггүн →
Сонгюүнгуан Их Сур. → Хансунг Их Сур. Буудал → Соншин Эмэгтэйчүүдийн Их Сур Буудал
Автобусны Зогсоолын Дугаар. 5B,11B (суухад)
Онгоцны Буудлын Автобусны Мэдээлэл
 • Хоорондын хугацаа : 20~30 минут бүрт.
 • Замд Зарцуулах Хугацаа: 68~73 мин
 • Анхны Автобус: Нисэх Онгоцны Буудлаас - 05:40 / Чангёнгүнээс (Ордон) - 04:20
 • Сүүлийн Автобус: Нисэх Онгоцны Буудлаас - 22:40 / Чангёнгүнээс (Ордон) - 22:40
 • Төлбөр: 10,000 вон
 • Үйлчилгээ Үзүүлэгчийн Нэр: Нисэх Онгоцны Буудлын Лимузин
 • Холбоо Барих Дугаар.: 82-2-2664-9898
 • Вебсайтын Мэдээлэл : http://www.airportlimousine.co.kr/
2. Метро
Subway(From Gimpo Airport, From Incheon International Airport)
Кимпо Нисэх Онгоцны Буудлаас 5Кимпо ОУ Нисэх Онгоцны Буудлын Буудал. Шугам.5 → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал.(Шилжих Шугам.4) → Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Инчон Олон Улсын Нисэх Онгоцны Буудлаас Инчон Шуурхай Транзит → 5Кимпо ОУ Нисэх Онгоцны Буудлын Буудал. Шугам.5 → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал.(Шилжих Шугам.4) → Хэхуа Буудлын Гарц. 3

Автомашин(Навигацийн Хайлт)

Car(Title Search, Address Search)
Нэрээр Хайх Сөүлийн Их Сургуулийн Эмнэлэг
Хаягаар Хайх 101 ДЭХАГ-РУ ЖУННУ-ГҮ, СӨҮЛ

МЕТРО

SUBWAY(location, route)
-Сөүл Буудлаас 4Сөүл Буудал Шугам.4 →  Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Сөүл Экспресс Автобусны Терминалаас 3Экспресс Автобусны Терминал Шугам.3 → 4 Чүнмүру Буудал.(Шилжих) Шугам.4 →  Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Сөүл Намбу Терминалаас 3Намбу Автобусны Терминал Шугам.3 → 4Чүнмүру Буудал. (Шилжих Шугам.4) → Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Дунсөүл Автобусны Терминалаас 2Ганбён Буудал. Шугам.2 → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал.(Шилжих Шугам.4) → 3Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Санбун Автобусны Терминалаас 7Санбонг Буудал. Шугам.7 → 5Гунжа Буудал.(Шилжих Шугам. 5 ) → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал. (Шилжих Шугам.4) → 3Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Кимпо Нисэх Онгоцны Буудлаас 5Кимпо ОУ Нисэх Онгоцны Буудлын Буудал. Шугам.5 → 
4Дундэмүн Үндунжан Буудал. (Шилжих Шугам.4) → 3Хэхуа Буудлын Гарц. 3

АВТОБУС

BUS(location, bus number)
Чанкёнгун
доод Тавцан (#A)
Blue Хөх Автобус : 100, 102, 104, 106, 107, 108, 140, 143,
149, 150, 151, 160, 162, 171, 172, 272, 301, 710
Airport Онгоцны Буудлын Автобус : 6011 (Аялалын Автобус : 90S)
Чанкёнгун дээд тавцан (#В) Blue Хөх Автобус : 151, 171, 172, 272, 601
Дэханно Хэхуа Буудлын Гарц.3 A доод Тавцан (#C) Blue Хөх Автобус : 109, 273, 601, N16
Green Ногоон Автобус : 2112, Жонрү 07,
Жонрү 08, Жонру 12(Эмнэлгийг тойрон)
Дэханно Хэхуа Буудлын Гарц.3 A дээд Тавцан (#D) Blue Хөх Автобус : 100, 102, 104, 106, 107, 108,
109, 140, 143, 150, 160, 162, 273, 301, 710, N16
Green Ногоон Автобус : 2112, Жонрү 07,
Жонрү 08 (Аялалын Автобус : 90S)

Нисэх Онгоцны Буудал(Автобус, Метро)

1.Автобус (#E)
Bus(#E)(Route Name (Bus number), Bus Type, Direction, Station, Bus Stop No.)
Маршрутын Нэр (Автобусны Дугаар) Нисэх Онгоцны Буудал → Чангёнгүн (Ордон) / Сөүлийн Их Сургуулийн Эмнэлэг (6011)
Автобусны Төрөл Лимузин (Стандарт)
Чиглэл Сөүл (Хойд)
Буудал Ворлд Кап Стадион → Сонсан Холл → Ёнхүй Сагори → Содэмүн-гү Оффис → Гранд Хилтон Зочид Буудал
→ Хунжэ Буудал → Мүагжэ → Кёнбуггүн буудал → Ангүг-дун Зогсоол → Чандоггүн →
Сонгюүнгуан Их Сур. → Хансунг Их Сур. Буудал → Соншин Эмэгтэйчүүдийн Их Сур Буудал
Автобусны Зогсоолын Дугаар. 5B,11B (суухад)
Онгоцны Буудлын Автобусны Мэдээлэл
 • Хоорондын хугацаа : 20~30 минут бүрт.
 • Замд Зарцуулах Хугацаа: 68~73 мин
 • Анхны Автобус: Нисэх Онгоцны Буудлаас - 05:40 / Чангёнгүнээс (Ордон) - 04:20
 • Сүүлийн Автобус: Нисэх Онгоцны Буудлаас - 22:40 / Чангёнгүнээс (Ордон) - 22:40
 • Төлбөр: 10,000 вон
 • Үйлчилгээ Үзүүлэгчийн Нэр: Нисэх Онгоцны Буудлын Лимузин
 • Холбоо Барих Дугаар.: 82-2-2664-9898
 • Вебсайтын Мэдээлэл : http://www.airportlimousine.co.kr/
2. Метро
Subway(From Gimpo Airport, From Incheon International Airport)
Кимпо Нисэх Онгоцны Буудлаас 5Кимпо ОУ Нисэх Онгоцны Буудлын Буудал. Шугам.5 → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал.(Шилжих Шугам.4) → Хэхуа Буудлын Гарц. 3
Инчон Олон Улсын Нисэх Онгоцны Буудлаас Инчон Шуурхай Транзит → 5Кимпо ОУ Нисэх Онгоцны Буудлын Буудал. Шугам.5 → 4Дундэмүн Үндунжан Буудал.(Шилжих Шугам.4) → Хэхуа Буудлын Гарц. 3

Автомашин(Навигацийн Хайлт)

Car(Title Search, Address Search)
Нэрээр Хайх Сөүлийн Их Сургуулийн Эмнэлэг
Хаягаар Хайх 101 ДЭХАГ-РУ ЖУННУ-ГҮ, СӨҮЛ

Full Menu

전체 검색

전체 검색