Skip To Content

Бидэнтэй Хамтран Ажиллах

01 Tele-Medicine, 02 Consignment Management, 03 Project Development & Operational Consulting, 04 Training & Education, 05 HIS
 • 1 Зайнаас-Эмнэлгийн Тусламж Үзүүлэх : Шинжилгээний үр дүн ба оношийг хоёрдогч эмчээр баталгаажуулах үйлчилгээг үзүүлдэг
 • 2 Бүх Шатны Удирдлага : Эмнэлгийн үйлчилгээ, Хөрөнгийн Удирдлага,Сургалт, Боловрол зэргийг багтаасан бүх шатны удирдлага.
 • 3 Төсөл Хөгжүүлэлт , Үйл Ажиллагааны зөвлөгөө :
  • Үйл Ажиллагааны Протокол, Чанарын Удирдлага, зөвлөх Үйлчилгээг бий болгох , удирдах гэх мэт.
  • Төлөвлөлт, Барилга, Зах Зээлийн судалгаа хийхэд хүний нөөцийн хуваарилалт, Техник, Эдийн Засгийн Үндэслэл гэх мэт.
 • 4 Сургалт, Боловсрол : Эрүүл мэндийн үйлчилгээний ноу-хау, удирдлага, хэрэглэгчийн үйлчилгээг хүргэх гэх мэт.
 • 5 HIS : Хамгийн сүүлийн үеийн дэвшилтэт эмнэлгийн МТ-ийн системийг суурилуулах

Tele-Medicine

1. Local Hospital(Determine to send the image to SNUH) > 4. PACS(The 2nd Opinion sent to PACS at Local Hospital), 4. PACS(The 2nd Opinion sent to PACS at Local Hospital) > 2. Radiologist(The image sent to the dedi-cated PACS Workstation at SNUH), 2. Radiologist(The image sent to the dedi-cated PACS Workstation at SNUH) > 3. Review(Image Review and Reading as the 2nd opinion), 3. Review(Image Review and Reading as the 2nd opinion) > 4. PACS(The 2nd Opinion sent to PACS at Local Hospital), 4. PACS(The 2nd Opinion sent to PACS at Local Hospital) > 5. Radiologist(Review The 2nd Opinion and Confirm the Reading Result), 5. Radiologist(Review The 2nd Opinion and Confirm the Reading Result) > 4. PACS(The 2nd Opinion sent to PACS at Local Hospital), 4. PACS(The 2nd Opinion sent to PACS at Local Hospital) > 6. EMR(The Reading Result sent to EMR)

Бүх Шатны Удирдлага

АНЭУ дахь Шэйх Халифагийн нэрэмжитТусгайлсан Эмнэлэг

Sheikh Khalifa Specialty Hospital in UAE(Main Scope, Opening Date, Medical Depts., # of Outpatient, # of Bed, Referral Request)
Хамтын Ажиллагааны Үндсэн Цар Хүрээ
 • 200 гаруй эмнэлгийн болон захиргааны ажилтнуудыг томилолтоор илгээх замаар эмнэлгийн үйл ажиллагаа , удирдлагыг хангах
 • Сургалт болон боловсролоор дамжуулан мэдлэг олгох
Үүдээ Нээсэн Өдөр 2014 оны 8-р сарын 13
Эмчилгээний Тасгууд Хавдар, Зүрх судас, Мэдрэл, Яаралтай Тусламж, Хүүхэд, Сэргээн засах гэх мэт.
Амбулаториор эмчлүүлэгчдийн # Сард 3,000 гаруй, жилд 50,000 гаруй (2017 оны 1-р сарын байдлаар)
Орны # 246 Ортой
Санал Болгож Ирсэн Эмчилгээний Хүсэлт Дэлхийн 586 эмнэлгээс ирсэн 7,505 тохиолдлууд (2016 оны 12-р сарын байдлаар)

Төсөл Хөгжүүлэлт, Үйл Ажиллагааны зөвлөгөө

 • Юяанг ОУ Эмнэлэгт зориулсан Техник, Эдийн Засгийн Үзүүлэлт
  • Хэсэг: Юяанг Хот, Хунан Муж, БНХАУ
  • Төлөвлөлт, Барилгын зөвлөгөө, Зах Зээлийн Судалгаа Хүний Нөөцийн Хуваарилалт, Эмнэлгийн Тоног Төхөөрөмжийн Түгээлт,Ашиглалтын Дүн Шинжилгээ гэх мэт.
  • Үргэлжлэх хугацаа: 2015 оны 9-р сарын 4– 2016 оны 8-р сарын 23
 • Яанжи Хятадын Уламжлалт Анагаах Ухааны Эмнэлэг
  Эрүүл Мэндийн Үзлэгийн Төв
  • Эрүүл Мэндийн Үзлэгийн Төвийн үйл ажиллагаанд зориулсан зөвлөх үйлчилгээ
   Яанжи Хятадын Уламжлалт Анагаах Ухааны Эмнэлэгт (2011 оноос хойш)
  • Төлөвлөлт (дотоод засал, хүний нөөц бүрдүүлэлт, протокол гэх мэт.), Сургалт , Боловсрол

Сургалт, Боловсрол

 • Дотогш чиглэсэн
  СИСЭ дээр сургалтанд хамрагдсан Гадаад Эмч Нарын Тоо Y2014 - about 100, Y2015 - about 150, Y2016 - about 200

  Сүүлийн 10 жилд 1,600 гаруй гадаад эмч нарыг сургалтанд хамруулсан

 • Гадагш чиглэсэн
  • Вьетнам, Казахстан, Гүрж болон Мьянмарт мэс засал хийхээр СИСЭ-ээс эмч нар томилолтоор илгээсэн
  • Боловсрол, семинар болон мэргэжлийн сургалтаас дамжуулан мэдлэг олгох

ЭМС(Эмнэлгийн Мэдээллийн Систем)

Дараагийн үеийн ЭМС-ийг – Саудын Араб , АНУ руу экспортолж байна
 • Абдулла Хааны Нэрэмжит Хүүхдийн Тусгай Эмнэлэг, Рияад KSA
  • Саудын Араб улсад ЭМС-ийг Бий Болгов (2014 оны 6-р сарын 29-нөөс хойш)
  • 5 хэсгийн 6 эмнэлэгт ЭМС-ийг суурилуулав (3,000 ортой)
 • Аврора Эрүүл Мэндийн Групп, АНУ
  • Дэлхийд анх удаа ONC-HIT-д тэнцэв(АНУ-ын компаниудаас гадна) (2016 оны 12-р сарын 9)
  • 4 хэсгийн 14 эмнэлэгт ЭМС-ийг суурилуулав

   (2016 оны 12-р сарын 26-наас хойш)

Full Menu

전체 검색

전체 검색