Skip To Content

Хэвтэн эмчлүүлэгсдийн үйлчилгээ

Хэвтэн Эмчлүүлэх Үйл Явц

СИСЭ-т хэвтэн эмчлүүлэхийн тулд та барьцаа төлбөр төлнө. Барьцаа төлбөр нь таны эмчилгээний зардлыг барагцаалсан дүн байна. Өвчтөн бүрийн эмнэлгийн төлбөр нь өөр байна. Жинхэнэ төлбөр нь өвчтөний эмчилгээний төгсгөлд гарах ба илүү эсхүл бага гарч болно.

Эмчид үзүүлэх
Request for admission > Wait at home for the call > Come to the hospital on admission date > Check in at IHC to write admission forms > Admission

Эмнэлэгт Хэвтэх Хугацаанд

Таны Өрөө

СИСЭ-ийн бүх өрөөнүүд нь өвчтөний тав тухыг хангахад зориулагдсан байдаг. Хэдийгээр бид таны хэвтэн эмчлүүлэх өдөр таныг тусгайлсан сонгосон өрөөнд тань оруулна гэж баталгаа өгч чадахгүй ч, таны хүсэлтийг хүндэтгэн үзэж, таныг эмчилгээнд тань хамгийн тохирсон өрөөнд байрлуулах болно. Бидэнд өөрийн хэвтэх өрөөний төрлийг мэдэгдэнэ үү - ганц хүний, хоёр хүний эсхүл нийтийн өрөө.

Эмнэлгийн Хоол

Бид өвчтөнүүдэд Солонгос, Европ, Халал хоол санал болгодог.

Интернэт Ашиглах

Үнэгүй Wifi (snuhguest) ашиглаж болох хэсгүүд : Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн нийтийн хэсэг, Амбулаториор эмчлүүлэгчдийн хүлээлгийн хэсэг, Төв хоолны газар

ТВ

ТВ-ИЙН СУВГУУД : олон хэл дээрх ТВ-ийн сувгуудыг санал болгодог.

Тав Тух Хангахад Зориулсан Байгууламжууд илүү

Ажиллах цагийн хуваарь

General Patients’ room / Psychiatric Ward
General Patients’ room / Psychiatric Ward(General patients’ room, Psychiatric Open Ward, Psychiatric Ward(Adult, Pediatric))
General patients’ room Psychiatric
Open Ward
Psychiatric Ward
Adult Pediatric
Weekdays : 17:00 ~ 20:00 Weekdays : 16:00 ~ 21:00 09:00 ~ 20:00 Weekdays : 13:00 ~ 19:00
Weekends &
Holidays
10:00 ~ 12:00 Saturday : 13:00 ~ 21:00 Saturday : 10:00 ~ 19:00
17:00 ~ 20:00 Holidays : 09:00 ~ 21:00 Holidays : 10:00 ~ 19:00
Intensive Care Unit(ICU)
Intensive Care UnitInternal Medicine Intensive Care Unit, Surgical Intensive Care Unit, Cardiopulmonary Intensive Care Unit, Pediatric Intensive Care Unit, Neonatal Intensive Care Unit)
Intensive Care Unit
Internal Medicine
Intensive Care Unit
Surgical Intensive
Care Unit
Cardiopulmonary
Intensive Care Unit
Pediatric Intensive
Care Unit
Neonatal Intensive
Care Unit
10:00 ~ 10:30 10:30 ~ 11:00 10:00 ~ 10:30 10:00 ~ 10:30 13:00 ~ 13:30
19:00 ~ 19:30 20:00 ~ 20:30 19:00 ~ 19:30 20:00 ~ 20:30 19:00 ~ 19:30

Эмнэлгээс Гарах Үйл Явц

Өвчтөнүүд эмнэлгээс гарахдаа заавал СИСЭ-ийн эмч нараас зөвшөөрөл авна.

Бид танд эмнэлгээс гарах үйл явц буюу уух эм, таны дараагийн эмчилгээ, төлбөрийн талаар тайлбарлан, зөвлөгөө өгнө.

Хэрэв танд Англи хэл дээрх баримт хэрэгтэй бол, ОУЭМТ-ийн ажилтанд хэлнэ үү. Бид танд гаргаж өгөх болно.

Discharge order > Complete payment at 2nd floor > Home

Түгээмэл асуулт, хариулт

  • Хуванцар аяга ба усны сав
  • Хуванцар гэрийн шаахай (Ариун цэврийн өрөөнд зориулж)
  • Шүдний сойз, шүдний оо, цаасан алчуур, , биеийн алчуур, бусад хувийн ариун цэврийн хэрэгслээс бүрдсэн Ариун Цэврийн Хэрэгслийн иж бүрдэл 
  • Эдгээр бүх зүйлсийг Эмнэлгийн Үйлчилгээнээс эсхүл Хүүхдийн Эмнэлгийн доорх давхарт байрлах
  • дэлгүүр эсхүл төв барилгын үүдний танхимд байрлах супермаркетаас бага үнээр худалдан авах боломжтойг анхаарна уу.

Full Menu

전체 검색

전체 검색