Skip To Content

Төлбөр Төлөлт ба Даатгал

Даатгалд хамрагдагсадын хувьд

Бид дараахь газруудтай шууд төлбөр тооцооны гэрээтэй (Цагаан толгойн дарааллаар)

Хэрэв та дээрх даатгалуудад хамрагдаагүй бол…

Битгий санаа зов, бидэнд таны төлбөр тооцоог шууд зохицуулах гуравдагч талын компани бий.
Та өөрийн даатгалын компанийг дараахь газруудтай холбоорой

Хэрэв та АНУ-ын армийн гишүүн бол

Бид Tricare-тай гэрээтэй.

Tricare даатгалтай өвчтөнүүдийн хувьд, танд Other Health Insurance(OHI) байгаа бол та Tricare даатгалыг ашиглах боломжгүй.

Таныг даатгалд хамруулахын тулд Интернэйшнл SOS-с бидэнд зөвшөөрөл илгээх шаардлагатай. Бид уг зөвшөөрлийг хүлээн аваагүй тохиолдолд
та өөрөө төлбөрөө төлөөд, дараа нь нөхөн олговор авна.

Элчин сайдын яамны өвчтөнүүдийн хувьд

Бид дараахь газруудтай шууд төлбөр тооцооны гэрээтэй (Цагаан толгойн дарааллаар)

Embassy-Bangladesh Embassy, England Embassy(Healix : Family Medicine Only), Kuwait Embassy, Malaysia Embassy, Oman Embassy, Qatar Embassy, Saudi Arabian Embassy, Saudi Arabian Cultural Mission, Senegal Embassy, United Arab Emirates Embassy

Засгийн газрын байгууллагуудын хувьд

Бид дараахь газруудтай шууд төлбөр тооцооны гэрээтэй

Даатгалд хамрагдагсадын төлбөр төлөлтийн үйл явц

1. Request an appointment via email, call us at IHC. > 2. Send a copy of your insurance card front/back to us. > 3. We get your Guarantee of Payment from your insurance. > 4-1.Yes : Pay your deductible / Co-Pay / Co-Insurance > 5. We claim once a month not every visit, 4-2.No : Pay for yourself and reimburse it back from your insurance

Хэрэв таны даатгалын компаниас бидэнд төлбөр төлөхгүй бол, бид нэмэлт төлбөрийн талаар таньтай холбогдоно.

Солонгосын Үндэсний Эрүүл Мэндийн Даатгалтай (NHI) гадаад өвчтөнүүдийн хувьд

Солонгосын Үндэсний Эрүүл Мэндийн Даатгалтай (NHI) үйлчлүүлэгчдийн хувьд орон нутгийн эмчээс санал болгосныг батлах бичиг авчрах
эсхүл NHI-д заасны дагуу ОУЭМТ (Олон Улсын Эрүүл Мэндийн Төв) дэх Ерөнхий Эмчилгээний Эмчтэй (IHC) уулзах шаардлагатай.

Төлбөрийн хэлбэр

Та Солонгос воноор бэлнээр эсхүл кредит картаар тооцоо хийж болно.

Барьцаа
Эм

Full Menu

전체 검색

전체 검색