Skip To Content

Мэдээ

Сөүлийн Үндэсний Их Сургуулийн Эмнэлгийн 3 дахь 'Эрүүл Мэнд' цахим мэргэжлийн эмчийн сургалт зөвөлгөө

Hit : 411 Date : 2021-08-06

Сэдэв:

Хүүхдийн дархлааны системийн зонхилон тохиолдох эмгэг, түүний оношлогоо, эмчилгээний орчин үеийн чиг хандлага


Зөвөлгөөний өдөр

2021.08.25 (Солонгос цагаар 10:50, Монгол цагаар 09:50)


Зочин:

Хүүхдийн дархлаа судлалын тасгийн нарийн мэргэжлийн эмч Ким Сон Хон

СҮИС эмнэлгийн Mongolia Snuh фэйс хаягаар лайб хэлбэрээр шууд явагдана


Урьдчилсан асуулт бүртгэх хугацаа хаяг: 

(2021.07.29~ 2021.08.12)


Асуулт хүлээн авах хаяг: 

-snuhmongolia@ihcworks.org /

-Snuh Mongolia фэйс мэссэнжэр


Идэвхитэй оролцсон 10 гишүүнийг сонгон Монгол дахь `Том Н Томс' -с 30.000 төгрөгөнд кофе 🍮☕🍮☕ авах эрх бүхий бэлгийн картаар урамшуулна.

external_image

Full Menu

전체 검색

전체 검색